logotype
login |  bestuur
Home geld ANBI

anbi

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status.
De gevraagde informatie staat al op onze site, maar t.b.v. de Belastingdienst en onze (potentiële) donateurs zetten we de informatie nog eens op een rijtje, een soort "ANBI-puur":

NAAM, KVK, CONTACTGEGEVENS: zie Contact

BESTUURSSAMENSTELLING: zie Bestuur

BELEIDSPLAN, BELONINGSBELEID, DOELSTELLING: zie Beleidsplan

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN,
FINANCIËLE VERANTWOORDING : zie Jaarverslag

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 8043.33.452