Wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam vergeten?
logotype
login |  bestuur
Home geld Schenkingen
Schenkingen

Stichting Kruispunt is geheel afhankelijk van giften en subsidies.
Hoewel velen ons werk financieel steunen, is het steeds moeilijk de begroting rond te krijgen. Met name exploitatiekosten worden niet door fondsen vergoed.

Daarom willen wij hier wijzen op de mogelijkheid donateur te worden en zo ons werk (lees: hulp aan mensen aan de rand van de samenleving) te steunen.
U kunt een bedrag schenken:

  • eenmalig;
  • periodiek;
  • bij testament.

Stichting Kruispunt is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat betekent dat giften aan Stichting Kruispunt aftrekbaar zijn, echter met inachtneming van een drempel.

Krijg geld terug!

Als u zich voor minstens 5 jaren verbindt, kunt u uw giften aan Kruispunt geheel aftrekken, ongeacht de drempelwaarde. U kunt zo 52% van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst.
Op een gift van bv. € 10 per maand krijgt u zo € 62 terug!

Voor het maken van een overeenkomst hiervoor met Stichting Kruispunt biedt de Belastingdienst een formulier aan.
Dit is hier te zien of te downloaden.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan even contact met ons op.

Maar natuurlijk is elke bijdrage welkom op bankrekeningnummer NL85 INGB 0007 2357 57 t.n.v. Stichting Kruispunt, Arnhem.