Wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam vergeten?
logotype
login |  bestuur
Home Sponsors
Sponsors

Sponsors staan hier achteraan, niet omdat deze minder belangrijk zijn, maar omdat zij alles hiervóór ondersteunen!

Het werk van Kruispunt is niet mogelijk zonder giften en sponsors.
Deze verdienen hier speciale aandacht en dank.

 • Onder de vaste sponsors rekenen we de Gemeente Arnhem, die een substantieel deel van onze kosten voor haar rekening neemt.
 • Ook vele kerken, al of niet aangesloten bij de Raad van Kerken in Arnhem, steunen trouw ons werk met collecteopbrengsten of periodieke donaties van diakonieën. Ook kerken uit de regio doen dit.
 • Dan zijn er de particulieren die maandelijks of jaarlijks een bedrag overmaken. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een notariële akte,
  zodat de gift voor de belastingen geheel van het inkomen kan worden afgetrokken.
  (Dit is voor u en ons interessant. Neem even contact op als u hierin geïnteresseerd bent!)
 • Incidenteel doen wij een beroep op verschillende stichtingen voor financiële steun.
  Dan gaat het om bepaalde activiteiten of projecten.
  Enkele willen we hier noemen:

  Koken door bezoekers (2011)
  Training vrijwilligers (2012)

   

  zie toelichting onder

  Nieuwe stoelen (2011)