Wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam vergeten?
logotype
login |  bestuur
Home Wie zijn we Doelstelling, beleid
Beleidsplan Stichting Kruispunt Arnhem

Doelstelling

Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Essentieel in het werk is de belangeloze interesse in mensen die vragen stellen over het doel van het leven, hun angsten en onzekerheden laten zien en hun gebrek aan hoop voor de toekomst tonen.

Strategie

Een belangrijk middel voor gastvrijheid is het organiseren van activiteiten die dienen als ontmoetingsmogelijkheden. Iedere werkdag is er een ochtend inloop en een inloop in de namiddag/begin van de avond voor bezoekers die tegen een geringe vergoeding een maaltijd kunnen gebruiken. Ook zijn er computers waarvan gebruik gemaakt kan worden. Elke zaterdag is er een korte viering met aansluitend een broodmaaltijd.

Tijdens de inloop is een van de twee pastores aanwezig om aandacht te geven aan de bezoekers. Voor een goed gesprek of praktische adviezen. Ook besteden zij veel tijd aan pastoraat op straat en bezoeken zij mensen thuis, in opvang, ziekenhuis, gevangenis of andere instellingen. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd voor bezoekers over geloven en wat dat voor hen betekent.

Het gemeentelijk beleid: minder opvang, beter leven zorgt voor grotere uitstroom uit de opvangvoorzieningen naar zelfstandige woonruimte, maar dat de mensen daarmee nog niet hun thuis gevonden hebben in de samenleving. Een huis is niet automatisch een thuis. Nieuwe sociale contacten, verbindingen in de buurt en een goede dagbesteding komen niet zomaar aanwaaien. Onze mensen helpen de bezoekers daarbij desgewenst. 

Steeds meer instanties weten ons te vinden als een plek waar hun doelgroep geregeld komt. Zijn ze het contact met een cliënt verloren dan melden ze zich in toenemende mate bij ons. Vaak duikt de cliënt bij ons op en als hij/zij wil zorgen wij weer voor contact met de instanties. Dat is meestal niet eenvoudig. Mensen zijn vaak hun vertrouwen in de samenleving en instanties helemaal verloren en als na kortere of langere tijd (soms wel een jaar) het contact hersteld wordt stemt dat tot grote tevredenheid bij ons.

Personeel

Bezoldigd:

Er zijn twee pastores in dienst van Kruispunt - cao PKN.
Daarnaast zijn er 5 gastvrouwen en-heer en een schoonmaakster op parttime basis in dienst van Kruispunt – cao Welzijn.

Onbezoldigd:

Het bestuur van Kruispunt bestaande uit zeven personen
Ongeveer 30 vrijwilligers die onze bezoekers ontvangen, de koffie zetten, opruimen, een luisterend oor bieden.
Daarnaast hebben we ook nog ruim 100 vrijwilligers die regelmatig komen koken. De kookgroepen komen uit kerken, scholen en service-organisaties.

Financiering

Het werk van Kruispunt is niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers en financiële giften.
Naast de ongeveer 40 vrijwilligers bij Kruispunt zijn er nog zo’n 25 kookgroepen van verschillende kerkelijke en maatschappelijke organisaties, die tevens de kosten voor de maaltijden betalen.
De twee professionele krachten worden gefinancierd via een bijdrage van de Gemeente Arnhem. Via collectes en acties vanuit een groot aantal kerkgemeenschappen uit de wijde omgeving ontvangen wij jaarlijks een flink bedrag, dat gebruikt wordt om de kosten van de opvang te financieren.
Daarnaast doen wij een aantal maal per jaar een beroep op fondsen en instellingen.
Niet onbelangrijk zijn de bedragen die we jaarlijks van particulieren ontvangen.

Het is goed om te merken dat er zoveel mensen zijn die oog hebben voor de situatie waarin dak- en thuislozen zich bevinden, aan de rand van de samenleving.
Maar toch krijgen we bij het begin van een jaar de begroting niet sluitend en is een voortdurende aandacht voor aanvullende fondsen noodzakelijk.

We zijn dan ook steeds op zoek naar mensen die als donateur willen meehelpen bij de zorg voor de zwaksten in de samenleving.