HUISKAMER VOOR THUIS- EN DAKLOZEN IN ARNHEM

Iedere dag zijn dak- en thuisloze mensen welkom in de huiskamer van Kruispunt. De deur staat open van 10:00 tot 13:00 uur en van 16.30 tot 19:00 uur. Vanaf ongeveer 16:45 uur wordt er een maaltijd geserveerd. Op zondagmiddag is Kruispunt gesloten. Mensen komen bij Kruispunt voor warmte, een maaltijd, een gesprek, internet, spelletje of gewoon even niks. Kruispunt is een rustpunt voor onze bezoekers. Ze kunnen zichzelf zijn, ze hoeven niks. Even een warm dak boven hun hoofd, een veilige haven. Iedereen is welkom, de drempel om binnen te komen is laag.

Veel bezoekers zijn het vertrouwen in zichzelf, in anderen en/of instanties kwijtgeraakt. Een deel van de bezoekers komt uit Oost-Europa of zijn gevlucht uit diverse landen. Andere bezoekers verblijven al jarenlang op straat in Arnhem. Deze mensen zijn meestal alleen, hebben schulden, staan onder bewindvoering en hebben geen werk. Zij hebben behoefte aan een praatje en een plek om even te zitten. Wij geven dat. We proberen samen te zoeken naar mogelijkheden en kansen voor groei, ondanks de moeilijke omstandigheden. Anderen komen binnen met een concrete vraag om hulp. In Kruispunt leiden wij hen dan naar de juiste hulpverlener toe. Regelmatig horen wij dan een tijd later dat het leven een andere, positieve wending heeft gekregen.

28 april 2023

De gastheer/gastvrouw of pastor ontvangen dak- en thuisloze mensen bij de voordeur van Kruispunt. Soms moeten bezoekers even wachten omdat de zaal vol met mensen zit. ‘s Ochtends wordt er koffie, thee en brood geserveerd en ‘s avonds een warme maaltijd. De gastvrouw/gastheer zorgt dat de sfeer in de zaal goed blijft en zorgt dat alle werkzaamheden in de keuken en de zaal goed verlopen. Hierbij krijgt zij/hij hulp van de vrijwilligers. Bezoekers kunnen bij de pastor terecht voor een gesprek, kleine hulpvragen of doorverwijzing naar hulpverleners. Een aantal maal per week hebben deze hulpverleners een spreekuur in Kruispunt.

Ongeveer 3 maal per maand is er op zaterdagavond een korte viering op christelijke- humanistische grondslag. Daarna wordt er gratis soep en brood geserveerd.

28 april 2023

Dinsdagochtend: Stichting Barka (voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa).
Woensdagochtend: hulpverleners GGD.
Donderdagochtend: verpleegkundigen van de GGD.

Bovenstaande hulpverleners zijn er meestal tussen 10:30 uur en 12:30 uur.

De pastores kunnen buiten deze spreekuren met de hulpverleners contact opnemen.

28 april 2023

Kruispunt is een huiskamer voor dak- en thuisloze mensen. Kruispunt is alleen overdag geopend. Nachtopvang of slaapplaatsen biedt Kruispunt niet aan. Kruispunt kan ook geen slaapplaatsen of nachtopvang regelen. Voor een slaapplaats kunnen mensen zich melden bij Nachtopvang De Duif. De Duif is in hetzelfde gebouw gevestigd als Kruispunt. Klik hier voor meer informatie over Nachtopvang De Duif.

21 juni 2022

Kruispunt kan niet bestaan zonder het werk dat vrijwilligers dag in, dag uit in Kruispunt uitvoeren. Als Kruispunt is geopend voor bezoekers werkt er altijd minimaal een vrijwilliger. De taken bestaan uit het zetten van koffie, het doen van de afwas en andere keukenwerkzaamheden in onze open keuken en aan de bar. Tijdens het uitvoeren van deze taken is er veel interactie met de mensen die Kruispunt bezoeken. Interactie in de vorm van een praatje, een grap, maar ook soms een grote mond. Vrijwilligers moeten daarom best sterk in hun schoenen staan.

Vrijwilligers dragen nooit de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in de zaal. De gastheren, gastvrouwen en pastores hebben deze verantwoordelijkheid en nemen beslissingen om de sfeer in de zaal optimaal te houden. Omdat de gastheren en gastvrouwen daar soms hun handen aan vol hebben, is het fijn dat vrijwilligers zoveel mogelijk zelfstandig kunnen werken.

Vrijwilligerswerk in Kruispunt is vrijwillig, maar niet verblijvend. Vrijwilligers zijn hard nodig om Kruispunt draaiende te houden en daarom is het belangrijk dat wij op vrijwilligers kunnen rekenen. Dat betekent echter niet dat er geen flexibiliteit mogelijk is in het rooster. In overleg met de gastvrouwen, gastheren en pastores kan er veel.

Het werken als vrijwilliger levert je een andere blik op onze samenleving op. Je komt in contact met mensen die je in je dagelijkse leven meestal niet tegenkomt. Mensen die andere verhalen vertellen over zichzelf, de Arnhemse samenleving dan ‘de gebruikelijke’ verhalen. Mensen die vertellen over de soms verre landen waar zij vandaan komen. Het werk in Kruispunt is verrijkend. Natuurlijk is het ook fijn praktisch werk, waarin je je handen uit de mouwen kan steken. Het geeft een goed gevoel om bezoekers met een glimlach een kop koffie te geven en een schone keuken en bar achter te laten.

Van vrijwilligers vragen wij een open houding, relativeringsvermogen en een warm hart voor mensen. En die sterke schoenen. Je kan zelfstandig werken. Leeftijd en ervaring met dakloze mensen is minder van belang.

Mocht je belangstelling hebben naar vrijwilligerswerk in Kruispunt, bel dan naar: 026 – 443 30 72 of mail naar: info@stichtingkruispunt.nl Tijdens een kennismakingsgesprek zullen wij je meer vertellen over Kruispunt. Dit gesprek is ook bedoeld om van jouw kant en van onze kant te kijken of vrijwilligerswerk in Kruispunt bij jou past.

21 juni 2022

Sinds een aantal jaar bezoeken steeds meer mensen uit Oost-Europese landen Kruispunt. Vaak zijn deze mensen op zoek naar werk in Nederland of verloren zij hun baan en huisvesting. Wij zien dat werk vinden in Nederland voor hen zeer moeilijk kan zijn. Mensen die terug willen naar het land van herkomst en daarvoor niet over voldoende geld beschikken kunnen contact opnemen met Stichting Barka. Dit contact kan onder andere in Kruispunt worden gelegd. Op dinsdag houden de medewerkers van Stichting Barka spreekuur in Kruispunt.

Regelmatig wordt aan Kruispunt gevraagd of wij kunnen bemiddelen bij werk en/of huisvesting. Helaas kan Kruispunt dat niet. Wel kunnen mensen gebruik maken van de telefoon en computers in Kruispunt om op die manier werk en/of huisvesting te vinden. Natuurlijk staat tijdens de openingstijden de koffie en de maaltijd voor hen klaar. Wij streven er naar dat Kruispunt ook een rustpunt voor Oost-Europese mensen kan zijn.

Since the beginning of the corona crisis more and more people from the Eastern European countries have been visiting Stichting Kruispunt. Often these people are looking for work in the Netherlands or they have lost their job and housing. We see that finding work in the Netherlands can be very difficult. People who wish to return to their home country and do not have enough money to do this, can contact Stichting Barka. Employees of Barka visit Kruispunt on a weekly basis to support our visitors.

Regularly we have been asked whether Kruispunt can mediate with finding a job and/or housing in the Netherlands. Unfortunately Kruispunt cannot do this. Nontheless people can use our telephone and computers and find work and/or housing that way. During openinghours we have coffee and a meal available. Kruispunt wants to be a respite for everybody, including people of Eastern European descent.

28 april 2023

Zeven gastvrouwen/-heren zorgen om beurten voor een goede gang van zaken en een goede sfeer tijdens de inloop, zowel ‘s morgens als ‘s middags. Zij ontvangen de bezoekers van Kruispunt, coördineren het werk van de vrijwilligers en doen nog allerlei andere taken om Kruispunt goed te laten draaien. De gastheren en gastvrouwen zijn in dienst van Stichting Kruispunt. Het is een betaalde functie.

28 april 2023

Pieter van der Toorn, Chris Möhlmann en Nienke van Ittersum werken als pastor bij Kruispunt. Er is bijna altijd een pastor aanwezig tijdens de openingsuren. Tijdens de inloop bieden zij hulp, informatie of gewoon een gesprek. Het zoeken naar zingeving kan helpen om structuur en steun te bieden; een bepaald geloof wordt niet opgedrongen.

“Onze kerntaak is luisteren, open en zonder oordeel. Een verhaal mag keer op keer worden verteld. Wij hoeven ook niets met het verhaal, wij zoeken niet actief naar gespreksstof of problemen. De bezoeker mag vertellen wat hij/zij wil. Regelmatig klinken hoop en wanhoop door elkaar. Soms hebben bezoekers behoefte aan een klein ritueel: een gebed of het aansteken van een kaarsje. Wij ondersteunen daarbij.
Op zaterdag is er een korte viering of bezinningsmoment voor bezoekers die dat willen. Iedere keer wordt dit moment op een andere manier vorm gegeven. Het moment dat bezoekers één voor één een kaars aansteken is een belangrijk onderdeel van de viering.
Soms bezoeken we mensen thuis, in het ziekenhuis of in de gevangenis. Als een bekende van Kruispunt overlijdt, leveren we een bijdrage aan de uitvaart.
We proberen vooroordelen over dak- en thuisloze mensen weg te nemen door in de samenleving te vertellen over hun leven, en zo het begrip voor onze bezoekers te vergroten.
Ook verbinden we bezoekers en hulpverleners (o.a. wijkteam, psychiatrie, verslavingszorg, huisarts) met elkaar – soms letterlijk, aan de telefoon, of we wijzen bezoekers op de spreekuren van hulpverleners in Kruispunt. 
We zoeken wat op op het internet, spelen mens-erger-je-niet, zijn soms politieagent en lachen en huilen met de bezoekers. Het werk is veelzijdig, iedere dag anders en zeer onvoorspelbaar.”
(Chris Möhlmann)

28 april 2023

Van maandag t/m vrijdag kunnen bezoekers een warme maaltijd krijgen. Daarvoor betalen bezoekers 1 euro. De maaltijd wordt op zijn vroegst geserveerd vanaf 16:45 uur.

Kookgroepen bereiden de maaltijden. De leden van de kookgroepen doen dit met veel plezier. Zij bepalen het menu, doen de boodschappen en betalen deze. De kookgroepen bestaan uit vrijwilligers van verschillende kerkelijke en maatschappelijke organisaties en serviceclubs uit de regio.

In 2023 wordt er in Kruispunt gekookt door:

Arni Janssen
Arno Gouweleeuw
Carolina en Peter
Edmund Boering
Eusebius/Heilig Hartparochie
Evangelische Broedergemeente Arnhem
Gemeente Arnhem
Gereformeerde Kerk Zetten
Greja Kristen Indonesië Arnhem
Hemelsbreed
Hervormde, Gereformeerde en Rooms Katholieke kerken, Heteren
Volle Evangeliegemeente De Hoeksteen
Inner Wheel Arnhem
Kiwani’s Arnhem
Lions Club Arnhem Arenacum
Mirion Jongbloed
Parkstraatgemeente
Protestantse Kerk Arnhem – Noord
Protestantse Kerk Arnhem – Zuid
Protestantse Kerk Eerbeek
Protestantse Kerk Elst
Protestantse Kerk Renkum en Heelsum
Protestantse Kerk Rozendaal
Protestantse Kerk Schaarsbergen
Raad van Kerken Arnhem
Raad van Kerken Oosterbeek
Renate Koning en vrienden
Rotery Club Arnhem-Rijn
Rotery Club Arnhem-Oost
Rotery Club Arnhem-IJssel
Stadsklooster Arnhem
Siloam
Taborgemeente Ede
Vitanos
World Changers Arnhem
Zevende Dag Adventisten

19 juli 2023

Regelmatig zijn er stagiaires bij het Kruispunt.
• Middelbare scholieren vervullen hun maatschappelijke stage en komen zo in contact met een doelgroep en een wereld die voor hen meestal verborgen blijft.
• Studenten uit het middelbaar of hoger beroepsonderwijs of van de universiteit doen onderzoek en/of oefenen vaardigheden die van belang zijn voor hun opleiding tot geestelijk verzorger of hulpverlener.

28 april 2023

Het bestuur wordt gevormd door:
Ype Schat (voorzitter)
Trees Bartelds (personeelszaken & lid namens de Raad van Kerken)
Peter Koenders (penningmeester)
Frans Schneider (secretaris)
Lisette van den Berg (publiciteit)
Adviseur facilitair en gebouw: Hans Verborg

28 april 2023

Zeefdrukken december 2020 (2)
kruispunt-icon-dbl_rgb-1.png

Spoorwegstraat 13   6828 AM Arnhem   026 4433072