kruispunt-logo-wit.png
HUISKAMER VOOR THUIS- EN DAKLOZEN IN ARNHEM

Iedere dag zijn dak- en thuisloze mensen welkom in de huiskamer van Kruispunt. De deur staat open van 10:00 tot 13:00 uur en van 16.30 tot 19:00 uur. Vanaf 16:30 uur wordt er een maaltijd voor maximaal 35 mensen geserveerd. Op zondagmiddag is Kruispunt gesloten. Meestal zit de zaal vol. Mensen komen bij Kruispunt voor warmte, een maaltijd, een gesprek, internet, spelletje of gewoon even niks. Kruispunt is een rustpunt voor onze bezoekers. Ze kunnen zichzelf zijn, ze hoeven niks. Even een warm dak boven hun hoofd, een veilige haven. Iedereen is welkom, de drempel om binnen te komen is laag.

Veel bezoekers zijn het vertrouwen in zichzelf, in anderen en/of instanties kwijtgeraakt. Deze mensen zijn meestal volstrekt alleen, hebben schulden, staan onder bewindvoering en hebben geen werk. Zij hebben behoefte aan een beetje structuur en erkenning. Wij geven dat. We proberen samen te zoeken naar mogelijkheden en kansen voor groei, ondanks de moeilijke omstandigheden. Anderen komen binnen met een concrete vraag om hulp. In Kruispunt leiden wij hen dan naar de juiste hulpverlener toe. Regelmatig horen wij dan een tijd later dat het leven een andere, positieve wending heeft gekregen.

26 februari 2021

Een gastvrouw/heer zorgt er voor dat de sfeer in de zaal goed blijft en dat de huisregels worden gehandhaafd. Een pastor houdt zich meer met de individuele bezoekers bezig, voert een gesprek of leent een luisterend oor.
Regelmatig hebben wij overleg met hulpverleningsinstanties, de gemeente Arnhem en diverse kerken, om onze activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
De maatschappelijk werker van de VGGM (woensdag), het sociaal wijkteam van de gemeente Arnhem (donderdag) en de verpleegkundige van de GGD (vrijdag) houden allemaal een maal per week spreekuur voor de bezoekers van Kruispunt. Zij kunnen mensen helpen en/of eventueel verder doorverwijzen naar andere instanties.
Op zaterdag is er om 17:30 uur een korte viering op christelijke grondslag voor mensen die daar behoefte aan hebben, waarbij gezongen en een kaars aangestoken wordt. Daarna is er soep en brood.

1 juli 2021

Zeven gastvrouwen/-heren zorgen om beurten voor een goede gang van zaken en een goede sfeer tijdens de inloop, zowel ‘s morgens als ‘s middags. Er is een parttime schoonmaker in dienst van Kruispunt. De medewerkers van Kruispunt worden gefinancierd met een bijdrage van de gemeente Arnhem.
Ook zijn er 3 pastores in dienst. Zij zijn om beurten aanwezig tijdens de inloop en geven aandacht aan de bezoekers, zoals een goed gesprek of praktische adviezen. Ook komen zij op de plekken waar mensen van de doelgroep verblijven.

15 september 2020

Pieter van der Toorn, Chris Möhlmann en Nienke van Ittersum werken als pastor bij Kruispunt. Er is bijna altijd een pastor aanwezig tijdens de openingsuren. Tijdens de inloop bieden zij hulp, informatie of gewoon een gesprek. Het zoeken naar zingeving kan helpen om structuur en steun te bieden; een bepaald geloof wordt niet opgedrongen.

“Onze kerntaak is luisteren, open en zonder oordeel. Een verhaal mag keer op keer worden verteld. Wij hoeven ook niets met het verhaal, wij zoeken niet actief naar gespreksstof of problemen. De bezoeker mag vertellen wat hij/zij wil. Regelmatig klinken hoop en wanhoop door elkaar. Soms hebben bezoekers behoefte aan een klein ritueel: een gebed of het aansteken van een kaarsje. Wij ondersteunen daarbij.
Op zaterdag is er een korte viering of bezinningsmoment voor bezoekers die dat willen. Iedere keer wordt dit moment op een andere manier vorm gegeven. Het moment dat bezoekers één voor één een kaars aansteken is een belangrijk onderdeel van de viering.
Soms bezoeken we mensen thuis, in het ziekenhuis of in de gevangenis. Als een bekende van Kruispunt overlijdt, leveren we een bijdrage aan de uitvaart.
We proberen vooroordelen over dak- en thuisloze mensen weg te nemen door in de samenleving te vertellen over hun leven, en zo het begrip voor onze bezoekers te vergroten.
Ook verbinden we bezoekers en hulpverleners (o.a. wijkteam, psychiatrie, verslavingszorg, huisarts) met elkaar – soms letterlijk, aan de telefoon, of we wijzen bezoekers op de spreekuren van hulpverleners in Kruispunt. 
We zoeken wat op op het internet, spelen mens-erger-je-niet, zijn soms politieagent en lachen en huilen met de bezoekers. Het werk is veelzijdig, iedere dag anders en zeer onvoorspelbaar.”
(Chris Möhlmann)

3 december 2020

Van maandag t/m vrijdag kunnen bezoekers een warme maaltijd krijgen. Daarvoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de vorm van een klusje of geld. Kookgroepen bereiden de maaltijden. De leden van de kookgroepen doen dit met veel plezier. Zij bepalen het menu, doen de boodschappen en betalen deze.

De kookgroepen bestaan uit vrijwilligers van verschillende kerkelijke en maatschappelijke organisaties en serviceclubs uit de regio, die ook de maaltijden financieren.

In 2021 wordt er in Kruispunt gekookt door:
Anglicaanse Kerk en Oud-Katholieke Kerk Arnhem-Nijmegen
Arni Janssen
Bram Freriks
Diaconessenkerk Arnhem
Edmund Boering
Evangelische Broedergemeente Arnhem
Gereformeerde Kerk Zetten
Gezamenlijke Kerken Oosterbeek
Greja Kristen Indonesië Arnhem
Hervormde, Gereformeerde en Rooms Katholieke Kerk in Heteren
Inner Wheel Arnhem
Kiwani’s Arnhem
Lions Club Arnhem Arenacum
Lions Club Renkum
Mevrouw Hommersen
Mirion Jongbloed
NEXT Arnhem
Parkstraatgemeente Arnhem
Anke en Nick Pollmann
Protestantse Kerk De Kandelaar, Arnhem
Protestantse Kerk Eerbeek
Protestantse Kerk Elst
Protestantse Kerk Heteren
Protestantse Kerk Renkum en Heelsum
Protestantse Kerk Rozendaal
Protestantse Kerk Schaarsbergen
Raad van Kerken Arnhem
Renate Koning
R.K. Parochie Sint Eusebius
Roteryclub Arnhem – IJssel
Roteryclub Arnhem – Rijn
Roteryclub Arnhem – Oost
Roteryclub Oosterbeek
Taborgemeente Ede
Vitanos
Volle Evangeliegemeente De Hoeksteen
World Changers Arnhem
Wouter Albersen
Zevende Dag Adventisten

1 juli 2021

Regelmatig zijn er stagiaires bij het Kruispunt.
• Middelbare scholieren vervullen hun maatschappelijke stage en komen zo in contact met een doelgroep en een wereld die voor hen meestal verborgen blijft.
• Studenten uit het middelbaar of hoger beroepsonderwijs of van de universiteit doen onderzoek en oefenen vaardigheden die van belang zijn voor hun vorming tot pastor of hulpverlener.

Het bestuur wordt gevormd door:
Ype Schat (voorzitter)
Trees Bartelds (personeelszaken & lid namens de Raad van Kerken)
Guus van Kleef (fundraising)
Peter Offringa (penningmeester)
Frans Schneider (secretaris)
Lisette van den Berg (publiciteit)
Adviseur facilitair en gebouw: Hans Verborg

24 december 2019

In Arnhem ondersteunen, sinds 2015, 8 wijkteams actief de inwoners. Iedere inwoner kan bij het wijkteam terecht voor ondersteuning of advies, ook de inwoners te komen die dak- of thuisloos zijn.
Op donderdag van 10-13 uur houdt Wijkteam CSA met een team van 5 coaches spreekuur bij Kruispunt. We zoeken samen met hen naar een oplossing voor hun problemen. Zo kan iemand hulp vragen bij het vinden van een postadres, of we helpen iemand die zich eenzaam voelt in zijn of haar eigen woning. Tijdens ons spreekuur proberen we actief mee te denken en toe te werken naar een oplossing. We streven ernaar om zoveel mogelijk bezoekers verder op weg te helpen. Dit natuurlijk in zeer goede samenwerking met de pastors en de vrijwilligers van het Kruispunt en het Stoelenproject.
(Zai Cheikh, coach sociale wijkteam CSA)

Zeefdrukken december 2020 (2)
IMG-20171020-WA0005.jpg
kruispunt-icon-dbl_rgb-1.png

Spoorwegstraat 13   6828 AM Arnhem   026 4433072