kruispunt-logo-wit.png
HUISKAMER VOOR THUIS- EN DAKLOZEN IN ARNHEM

U kunt iets betekenen voor de dak- en thuislozen in Arnhem! Stort eenmalig een bedrag of wordt donateur – Kruispunt heeft de ANBI-status.
Stichting Kruispunt in Arnhem is geheel afhankelijk van subsidies en giften. Wij hopen ook op uw financiële steun. Help ons om de leefomstandigheden van dak- en thuislozen in Arnhem en omgeving te verbeteren!
De gemeente Arnhem subsideert een deel en vele donateurs steunen en motiveren ons. We zijn een oecumenische stichting (sinds 1995) en krijgen soms donaties van kerkgemeenschappen. Helaas is het ieder jaar passen en meten om de exploitatie rond te krijgen, er is altijd een tekort. Daarom zoeken we aanvullende fondsen en nieuwe donateurs. We kunnen niet zonder! Het schenken van een bedrag kan eenmalig, periodiek of bij testament.

ANBI
Stichting Kruispunt is door de Belastingdienst erkend als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor uw giften aan Kruispunt aftrekbaar zijn. Uw giften zijn door onze ANBI-status aftrekbaar (boven 1% van uw drempel-inkomen). En als u zich voor 5 jaar of meer verbindt als donateur, kunt u giften aan Kruispunt 100% aftrekken.
Als u zich wilt verbinden, vul dan het machtigingsformulier in. U kunt uw machtiging eenvoudig weer intrekken, u zit nergens aan vast. U vindt het formulier op de website van de Belastingdienst.

Klik hier voor extra informatie over de ANBI-status van Stichting Kruispunt.

4 januari 2022

Kruispunt is een kleine oecumenische organisatie, die in 1994 is opgericht als een werkgroep van de Raad van Kerken in Arnhem. Dominee Ries Kassens, predikant van de Parkstraatgemeente in Arnhem, wilde de activiteiten onderbrengen in een stichting. Hij wilde een plek creëren waar mensen zonder vaste woonplek terecht konden. Hij zocht bestuursleden, geld en een geschikte ruimte. Dat werd de benedenverdieping van het pand aan de Spoorwegstraat 13 in Arnhem. Ook moest er van alles worden geregeld i.v.m. vergunningen, inrichting en geschikte pastores worden gevonden voor de opvang van bezoekers. Heel wat mensen hebben er veel tijd in gestoken om dit alles voor elkaar te krijgen. De financiering van het geheel was een bijzondere uitdaging. Stichting Kruispunt Arnhem werd opgericht op 15 maart 1995. Het is nu een onafhankelijk orgaan.

10 augustus 2021

Stichting Kruispunt is zelf verantwoordelijk voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. De gemeente Arnhem geeft ons jaarlijks een subsidie waarmee onze personele kosten zijn gedekt. Maar voor al het overige zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van huisvesting, het verzorgen van de maaltijden, het organiseren van activiteiten voor onze bezoekers en vele andere zaken. Vele particulieren maken maandelijks of jaarlijks een bedrag over en kerken steunen ons met collecteopbrengsten. De kookgroepen doen vrijwel altijd zelf de boodschappen voor de maaltijden. Op de Arnhemse ‘goede doelen fondsen’ doen wij nooit tevergeefs een beroep. En wij prijzen ons gelukkig met de steun van enkele grote donateurs. Tot nu toe zijn de inkomsten en uitgaven in evenwicht. Om Kruispunt open te houden zijn wij blijvend afhankelijk van vrijwillige bijdragen, hoe klein deze ook zijn.

31 december 2020

DOELSTELLING
Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Essentieel in het werk is de belangeloze interesse in mensen die vragen stellen over het doel van het leven, hun angsten en onzekerheden laten zien en hun gebrek aan hoop voor de toekomst tonen.

STRATEGIE
Een belangrijk middel voor gastvrijheid is het organiseren van activiteiten die dienen als ontmoetingsmogelijkheden. Iedere werkdag is er een ochtend inloop en een inloop in de namiddag/begin van de avond voor bezoekers die tegen een geringe vergoeding een maaltijd kunnen gebruiken. Ook zijn er computers waarvan gebruik gemaakt kan worden. Elke zaterdag is er een korte viering met aansluitend een broodmaaltijd.

Tijdens de inloop is een van de 3 pastores aanwezig om aandacht te geven aan de bezoekers, voor een goed gesprek of praktische adviezen. Ook besteden zij veel tijd aan pastoraat op straat en bezoeken mensen thuis, in opvang, ziekenhuis, gevangenis of andere instellingen. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd voor bezoekers over geloven en wat dat voor hen betekent.

Het gemeentelijk beleid ‘Minder opvang, beter leven’ zorgt voor grotere uitstroom uit de opvangvoorzieningen naar zelfstandige woonruimte. Maar daarmee hebben mensen nog niet hun thuis gevonden in de samenleving. Een huis is niet automatisch een thuis. Nieuwe sociale contacten, verbindingen in de buurt en een goede dagbesteding komen niet zomaar aanwaaien. Onze mensen helpen de bezoekers daarbij desgewenst.

Steeds meer instanties weten ons te vinden als een plek waar hun doelgroep geregeld komt. Zijn ze het contact met een cliënt verloren dan melden ze zich in toenemende mate bij ons. Vaak duikt de cliënt bij ons op en als hij/zij wil zorgen wij weer voor contact met de instanties. Dat is meestal niet eenvoudig. Mensen zijn vaak hun vertrouwen in de samenleving en instanties helemaal verloren en als na kortere of langere tijd (soms wel een jaar) het contact hersteld wordt stemt dat tot grote tevredenheid bij ons.

FINANCIERING
Het werk van Kruispunt is niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers en financiële giften.
Veel werk wordt gedaan door de vrijwilligers. Zij zorgen voor de koffie en de thee, het opruimen na afloop en bieden een luisterend oor aan de bezoekers.
Dan zijn er nog de vrijwilligers van de vele kookgroepen van verschillende kerkelijke en maatschappelijke organisaties, die tevens de kosten van de maaltijden betalen. Elke dag koken zij met 3-4 mensen een maaltijd voor zo’n 40 personen!
Reken even mee: 40 vrijwilligers op de werkvloer, 25 kookgroepen x 3 à 4 vrijwilligers, 7 bestuursleden, dat zijn toch al meer dan 120 vrijwilligers!

Via collectes en acties vanuit een groot aantal kerkgemeenschappen uit de wijde omgeving ontvangen wij jaarlijks gelden, die gebruikt worden om de kosten van de opvang te financieren. Ook doen wij elk jaar een beroep op fondsen en instellingen.
Niet onbelangrijk zijn de bedragen die we jaarlijks van particulieren ontvangen. Het is goed om te merken dat er zoveel mensen zijn die oog hebben voor de situatie waarin dak- en thuislozen zich bevinden.

Onze jaarverslagen zijn via deze website in te zien, te printen of te downloaden.

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Wilt u een papieren versie, laat ons dat dan weten via info@stichtingkruispunt.nl 

28 april 2022

IMG_3482
Zeefdrukken
kruispunt-icon-dbl_rgb-1.png

Spoorwegstraat 13   6828 AM Arnhem   026 4433072