kruispunt-logo-wit.png
HUISKAMER VOOR THUIS- EN DAKLOZEN IN ARNHEM

Sinds het begin van de coronacrisis bezoeken steeds meer mensen uit Oost-Europese landen Kruispunt. Vaak zijn deze mensen op zoek naar werk in Nederland of verloren zij hun baan en huisvesting. Wij zien dat werk vinden in Nederland voor hen zeer moeilijk kan zijn. Mensen die terug willen naar het land van herkomst en daarvoor niet over voldoende geld beschikken kunnen contact opnemen met Stichting Barka. Dit contact kan onder andere in Kruispunt worden gelegd. Ook komen medewerkers van Barka wekelijks naar Kruispunt.

Regelmatig wordt aan Kruispunt gevraagd of wij kunnen bemiddelen bij werk en/of huisvesting. Helaas kan Kruispunt dat niet. Wel kunnen mensen gebruik maken van de telefoon en computers in Kruispunt om op die manier werk en/of huisvesting te vinden. Natuurlijk staat tijdens de openingstijden de koffie en de maaltijd voor hen klaar. Wij streven er naar dat Kruispunt ook een rustpunt voor Oost-Europese mensen kan zijn.

Since the beginning of the corona crisis more and more people from the Eastern European countries have been visiting Stichting Kruispunt. Often these people are looking for work in the Netherlands or they have lost their job and housing. We see that finding work in the Netherlands can be very difficult. People who wish to return to their home country and do not have enough money to do this, can contact Stichting Barka. Employees of Barka visit Kruispunt on a weekly basis to support our visitors.

Regularly we have been asked whether Kruispunt can mediate with finding a job and/or housing in the Netherlands. Unfortunately Kruispunt cannot do this. Nontheless people can use our telephone and computers and find work and/or housing that way. During openinghours we have coffee and a meal available. Kruispunt wants to be a respite for everybody, including people of Eastern European descent.

20 augustus 2021

Vanaf donderdag 8 juli houdt het wijkteam Arnhem weer spreekuur in Kruispunt. Dakloze mensen kunnen bij de wijkcoaches terecht voor allerlei vragen. Het spreekuur is van 10:00 tot 13:00 uur. Meer informatie over het wijkteam vindt u door hier te klikken.

1 juli 2021

In Kruispunt is het niet meer verplicht een mondkapje te dragen. Daarnaast ontvangen we nu 12 bezoekers in de zaal. Als er zich meer mensen bij Kruispunt aanmelden, wordt aan bezoekers die een uur binnen zijn gevraagd om naar buiten te gaan. Zolang de anderhalve meter maatregel nog van kracht is, zal dit zo blijven. 

1 juli 2021

Het jaarverslag van Stichting Kruispunt over 2020 staat online. Mooie verhalen over Kruispunt staan er in beschreven. Verder leest u onder andere informatie over  financiële zaken, het gebouw, fondsenwerving enzovoort. Klik hier om het jaarverslag te lezen.

30 april 2021

Het mailadres van Stichting Kruispunt is veranderd. Het nieuwe adres is: info@stichtingkruispunt.nl

11 maart 2021

fjskV8v9STmNYO8lfnvgZA_thumb_2192
kruispunt-icon-dbl_rgb-1.png

Spoorwegstraat 13   6828 AM Arnhem   026 4433072